Recursos


Seguretat:

L’any 1995 es va elaborar la Llei de Prevenció de Riscos Laborals; des d’aleshores treballem amb un sistema de seguretat controlat per una persona especialitzada, que revisa els treballs que es duen a terme. Tant al taller com a les obres, utilitzant les mesures de seguretat més adequades.

El nostre personal té a la seva disposició els equips de protecció individual, la formació de 60 hores més la de 6 H, especifiques i que marca la llei i semestralment ens fan cursos de reciclatge i les mesures de seguretat col·lectives ( col·locació de xarxes…) necessàries per evitar al màxim el riscos.
 

Qualitat:

La política de qualitat de l’empresa és:

A confegir la plena satisfacció dels clients treballant amb la màxima eficàcia, amb materials de qualitat i complint amb els llaços d’entera establerts.

Tota maquinària utilitzada està homologada.

Homologacions de soldadura.

 

Proveïdors:

Comercial de Laminados, S.A.                       PERFILERIA METÀL.LICA

Hierros Barcelona, S.A.                                   PERFILERIA METÀL.LICA

Europerfil, S.A.                                                 TANCAMENTS

Aislux, S.A.                                                        LLUERNARIS

 

Read More

Hi ha un taller principal de 780m2 on es treballa el material i un magatzem de 500m2 per a material en estoc (perfils metàl·lics, planxes, pannells…).

La maquinària utilitzada és d’última tecnologia i homologada (ponts grues, plegadora, zizalla, punxonadora, serra cinta, taladros , moles, màquines de soldadura, plasma etc.).

Read More

El equip professional format per operaris de taller i muntadors d’obra tenen en consideració les necessitats i dificultats que presenta cada projecte.

Des del taller es subministra el material, prèviament treballat, soldat i pintat. L’equip de muntatge l’adapta a les necessitats de cada obra.

Els soldadors estan homologats. Realitzem proves de soldadura si el client ho sol·licita.

Read More

Disposa de personal altament qualificat per al càlcul i disseny d’estructures metàl·liques. Realitzant:

  • Assessorament i suport tècnic
  • Tecnologia de Vanguardia
  • Càlcul de pressupostos
  • Elaboració de plànols sobre projectes
  • Certificació de qualitat de materials
Read More