Departament de producció


El equip professional format per operaris de taller i muntadors d’obra tenen en consideració les necessitats i dificultats que presenta cada projecte.

Des del taller es subministra el material, prèviament treballat, soldat i pintat. L’equip de muntatge l’adapta a les necessitats de cada obra.

Els soldadors estan homologats. Realitzem proves de soldadura si el client ho sol·licita.