Departament Tècnic


Disposa de personal altament qualificat per al càlcul i disseny d’estructures metàl·liques. Realitzant:

  • Assessorament i suport tècnic
  • Tecnologia de Vanguardia
  • Càlcul de pressupostos
  • Elaboració de plànols sobre projectes
  • Certificació de qualitat de materials