Seguretat, Qualitat i Medi Ambient


Seguretat:

L’any 1995 es va elaborar la Llei de Prevenció de Riscos Laborals; des d’aleshores treballem amb un sistema de seguretat controlat per una persona especialitzada, que revisa els treballs que es duen a terme. Tant al taller com a les obres, utilitzant les mesures de seguretat més adequades.

El nostre personal té a la seva disposició els equips de protecció individual, la formació de 60 hores més la de 6 H, especifiques i que marca la llei i semestralment ens fan cursos de reciclatge i les mesures de seguretat col·lectives ( col·locació de xarxes…) necessàries per evitar al màxim el riscos.
 

Qualitat:

La política de qualitat de l’empresa és:

A confegir la plena satisfacció dels clients treballant amb la màxima eficàcia, amb materials de qualitat i complint amb els llaços d’entera establerts.

Tota maquinària utilitzada està homologada.

Homologacions de soldadura.

 

Proveïdors:

Comercial de Laminados, S.A.                       PERFILERIA METÀL.LICA

Hierros Barcelona, S.A.                                   PERFILERIA METÀL.LICA

Europerfil, S.A.                                                 TANCAMENTS

Aislux, S.A.                                                        LLUERNARIS